cermen menteşe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bina kapıları ile pencerelere takılan ve yaprakları menteşe uzunluğunun yarısı kadar olan, sacdan kıvrılarak yapılmış menteşe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cer-men men-te-şe