cereyan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yöne doğru akma, akış, akıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cereyān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin gelişme, olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Akım.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

Örnek / Cümle; "Buzdolabı cereyan kaçırıyor."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-re-yan