cerbeze ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel konuşma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cerbeẕe

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beceriklilik, girginlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurnazlık, hilekârlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cer-be-ze