cepheleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklı düşünce ve istekler çerçevesinde zıt birlikler oluşturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cep-he-leş-mek