cep telefonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişinin yanında taşıyabildiği, kablosuz telefon, mobil telefon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cep te-le-fo-nu