cennetmekân ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cennetlik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cennet + mekān


Hecelenişi / Hecelemesi;
cen-net-me-kân