cennet öküzü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüreği temiz ancak budala denecek kadar saf olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cen-net ö-kü-zü