cenaze töreni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cenaze için mezara kadar yapılan dinî tören, cenaze merasimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-na-ze tö-re-ni