cemiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dernek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cemʿiyyet

Örnek / Cümle; "Türk Tarih Kurumu 1931-1935 yılları arasında Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti ismi ile faaliyetteydi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

Örnek / Cümle; "Davet ettiler fakat cemiyetin yerini söylemediler."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek sosyete

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

İlişkili birleşik kelimeler; "gizli cemiyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-mi-yet