ne demek?

► dernek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça cemʿiyyet"

Kullanımı;

"Gazi'nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var."

İlişkili birleşik kelimeler;

"gizli cemiyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ce-mi-yet

► düğün

Tipi / Türü;

eskimiş

Kullanımı;

"Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti."

Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk

Tipi / Türü;

eskimiş

Kullanımı;

"Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim."

► yüksek sosyete

Tipi / Türü;

eskimiş

Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme

Tipi / Türü;

edebiyat

► toplum

Tipi / Türü;

toplum bilimi

Kullanımı;

"Sanatkârın, asıl cemiyete nüfuz eden büyük bir muallim olduğunu bilmemiz lazımdır."