cemaziyelahir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük tövbe ayı. "(Ay takviminin altıncı ayı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cemāẕī + āḫir


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-ma-zi-ye-la-hir