cehennemleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cehenneme dönmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı üzüntü ve sıkıntı çekilen yer durumunu almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-hen-nem-leş-mek