ne demek?

Zalim, acımasız kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mecaz

Kullanımı;

"Tam o sırada uysal ve yumuşak yüzlü karısına baktım, bu cehennem zebanisi orada olmasa kıymalı börekten mutlaka tırtıklardım diye düşündüm."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ce-hen-nem ze-ba-ni-si