cehennemî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cehennemle ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cehennemī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzücü, yakıcı, cehennem gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-hen-ne-mî