cehennem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça cehennem

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sıkıntılı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "cehennem azabı" "cehennem hayatı" "cehennem kütüğü" "cehennem sıcağı" "cehennem taşı" "cehennem zebanisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-hen-nem