cebren ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorla. "(zor kullanarak, zecren, metazori)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cebren


Hecelenişi / Hecelemesi;
ceb-ren