cebrî yürüyüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere kuvvet yetiştirmek veya düşmandan önce varmak için yapılan hızlı yürüyüş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ceb-rî yü-rü-yüş