cebirsel ifade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cebirsel deyim. "(bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-bir-sel i-fa-de