cebellezi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal etme, çalma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-bel-le-zi