cebbar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kudret sahibi Tanrı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça cebbār

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Becerikli, açıkgöz "(kadın)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorlayıcı, zorba

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Avcı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel, gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ceb-bar