ce demeye mi geldin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bu kadar az oturmaya mı geldin?` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "şaka yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce de-me-ye mi gel-din