ne demek?

► çekicileşebilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ca-zip-le-şe-bil-mek