cazibedar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alımlı. "(alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cāẕibe + Farsça -dār


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-zi-be-dar