ne demek?

► çekicilik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça cāẕibe"

Kullanımı;

"Ruhani bir cazibe Turhan'ı türbeye çekti."

İlişkili birleşik kelimeler;

"arz cazibesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ca-zi-be

► çekim

Tipi / Türü;

fizik

Kullanımı;

"Bedriye, fasılasız bir sarhoşluk içinde, arzın cazibesinden kurtularak boşlukta meçhul istikametlere doğru kayan bir insan gibi yaşıyordu."

cazibe (2)

'1. Çekici, alımlı, sevimli. 2. Alım, alımlılık, çekicilik. 3. Yer çekimi, yıldızların birbirini çekmesi.' anlamlarına gelen özel addır.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Arapça cāẕibe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ca-zi-be