caydırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Caydırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Caydırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
cay-dı-ra-bil-mek