cart kaba kâğıt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı `senin bu tavrına değer verilmiyor` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cart ka-ba kâ-ğıt