cariyeniz veya cariyeleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından `ben` zamiri yerine kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

aynı maksatla genç kadınlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilen bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-ri-ye-niz ve-ya ca-ri-ye-le-ri