canlandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Doktorun verdiği ilaçlar biraz canlandırdı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşatmak, birinin kılığına girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılık, tazelik, dirilik getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşama döndürmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, tıp"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, televizyon, sinema"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoğunluk, etkinlik kazandırmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lan-dır-mak