canlandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlandırma becerisi bulunmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlandırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lan-dı-ra-bil-mek