canlılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Neşelilik, hareketlilik

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "ağırcanlılık" "iki canlılık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı-lık