canlıcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı-cı-lık