canlı yayın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olay, gösteri, toplantı, etkinlik vb.nin gerçekleştiği anda radyo ve televizyondan aktarılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "canlı yayın aracı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı ya-yın