canlı müzik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gazino, lokal vb. yerlerde yemek sırasında bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçaları seslendirmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı mü-zik