canlı cenaze ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı ce-na-ze