canlı bomba ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerindeki patlayıcı maddeleri suikast yapmak amacıyla patlatarak kullanan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı bom-ba