canlı özdekçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti, hilozoizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-lı öz-dek-çi-lik