ne demek?

Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti; hilozoizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Hecelenişi / Hecelemesi;

can-lı öz-dek-çi-lik