cankurtaran sandalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz kazalarında veya gemi batmak üzereyken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-kur-ta-ran san-da-lı