cankurtaran gemisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karaya oturan, yanan veya batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-kur-ta-ran ge-mi-si