cankurtaran çanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tipili veya sisli havalarda sığınacak yeri yolculara, gemilere belli etmek için kullanılan çan veya düdük, cankurtaran düdüğü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-kur-ta-ran ça-nı