caniyane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canice. "(Cani gibi, caniye yakışır bir biçimde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cāni + Farsça -āne


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-ni-ya-ne