canhıraş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yürek paralayan, iç tırmalayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça cānḫirāş


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-hı-raş