canavar otugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, tarım bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-na-var o-tu-gil-ler