canavar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça cānāver

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Köpek balığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

Örnek / Cümle; "Kurtlara canavar diyor bizim köylüler."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Haşarı, yaramaz çocuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şeye çok düşkün olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımasız, kötü ruhlu, zalim "(kimse)".

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "canavar düdüğü" "canavar otu" "ayaklı canavar" "enflasyon canavarı" "trafik canavarı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-na-var