cana ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Ey sevgili` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça cānā


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-na