can yoldaşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can yol-da-şı