can sohbeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçtenlikle konuşan çok yakın dostlar bir arada söyleşip dertleşme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can soh-be-ti