can direği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemanın içinde, alt ve üst kapakları arasında dikili duran çubuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can di-re-ği