can damarından yakalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

konuya en önemli yerinden yaklaşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

birinin en zayıf noktasından yararlanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
can da-ma-rın-dan ya-ka-la-mak