can damarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

En önemli veya hassas nokta, bir şeyin yaşaması için en önemli araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can da-ma-rı