can çabası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlığını kanıtlamak amacıyla gösterilen aşırı gayret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can ça-ba-sı