cami yıkılmış ama mihrabı yerinde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yaşlandığı hâlde güzelliği bozulmamış "(kadın)"` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-mi yı-kıl-mış ama mih-ra-bı ye-rin-de